RES West-BrabantWij werken samen aan een duurzame toekomst met schone en betaalbare energie voor iedereen.

Programma EnergieDag

13.15 uur

Opening 

 

 

Keynote

  • Sanne de Boer: Energiesysteem in Balans
    Auteur van het boek ‘De energietransitie uitgelegd’ en analist energietransitie bij RaboResearch

 

 

14.50 uur

 

 

15.30 uur

 

 

16.10 uur

 

 

17.00 uur

Netwerkborrel

 

 

 

Keynote: Sanne de Boer

Auteur van het boek ‘De energietransitie uitgelegd’ en analist energietransitie bij RaboResearch

 

 

Sanne heeft de studies Innovatie- en Energiewetenschappen gevolgd aan de Universiteit Utrecht en is cum laude afgestudeerd. Haar werkzame carrière begon ze bij een onderzoeksadviesbureau, waar ze onder andere opdrachten heeft uitgevoerd voor de Europese Commissie op het gebied van klimaat en energietransitie. Daarna werkte ze ruim 7 jaar bij netbeheerder Stedin, waar ze zich voornamelijk heeft bezig gehouden met de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Sinds 2 jaar werkt ze als analist energietransitie bij RaboResearch waar ze het aanspreekpunt is voor alles rondom de energietransitie in Nederland. Omdat ze het uitdragen van kennis over de energietransitie erg belangrijk vindt, heeft Sanne het boek ‘De energietransitie uitgelegd’ geschreven. Dit boek wordt onder anderen door bedrijven en Hogescholen gebruikt bij het opleiden van professionals en studenten die willen bijdragen aan het verwezenlijken van een duurzamer energiesysteem.

 

 

Sectoren en ontwikkelsporen

De deelsessies zijn ingedeeld aan de hand van de sectoren: Gebouwde omgeving, Industrie, Mobiliteit, Land- en Tuinbouw. En in elke deelsessie staat één van de ontwikkelsporen centraal: Warmte, Elektriciteit, Groen Gas, Waterstof.

Sectoren

Iconen voor de sectoren

Ontwikkelsporen

Iconen voor de ontwikkelsporen

 

 

 

 

Deelsessies ronde 1

 

 

Uitrol van grootschalige batterijen in de energietransitie

Sector:  Industrie
Ontwikkelspoor:  Elektriciteit

Met: Lion Storage (Jeroen Althoff)

Om de Nederlandse energievoorziening betrouwbaar en in balans te houden zal in 2030 zo’n 10 Gigawatt aan opslag moeten worden gebouwd en in 2050 zelfs tussen de 40 en 70 Gigawatt. Een gigantische uitdaging met nieuwe en vaak nog onbekende technologieën die moeten worden aangesloten op een al overvol elektriciteitsnetwerk. Wat is er nodig en wat houdt Nederland tegen?

Duurzame Gassen

Sector:  Diverse
Ontwikkelspoor:  Groen Gas

Met: Enexis (Marieke van Amstel)

Deze deelsessie gaat over de ontwikkeling van duurzame gassen in de transitie.

De volgende vragen zullen centraal staan gedurende de deelsessie:

  1. Welke impact hebben groen gas en waterstof?
  2. Wat is de potentie voor groen gas in de regio?
  3. Wat is het handelingsperspectief hiervoor?

Onderwijs en arbeidsmarkt: Samen werken aan Leven Lang Ontwikkelen​

 

Sector:  Diverse
Ontwikkelspoor:  Overkoepelend

Met: Avans (Han van Osch), Curio (Ivo van Opbergen) & Stichting Duurzaam STOER (Onno Eigeman)

Curio en Avans gaan in samenwerking met de bedrijven in de regio een cursus-/opleidingsaanbod ontwikkelen op het gebied van de energietransitie. Deze workshop is gericht op het leggen van de eerste contacten om met elkaar tot een vraaggericht aanbod te komen. Ook jij kan je vraag hier indienen! STOER versterkt de propositie door studenten zowel tijdens als na hun studie al op diverse manieren (stages, bijbaantjes, etc) te koppelen aan initiatieven. Tevens zal er aandacht zijn voor de instroom van VO-leerlingen richting MBO/HBO.

 

Laadinfrastructuur op busremises

Sector:  Mobiliteit
Ontwikkelspoor:  Elektriciteit

Met: Provincie Noord-Brabant (Ries Knigge) & Arriva (Thijs Spaargaren) & (Danny van der Bij)

Provincie Noord-Brabant is opdrachtgever van het openbaar busvervoer. Vanaf de zomer in 2025 wordt het busvervoer in West-Brabant verricht met Zero Emissie bussen. Tijdens deze deelsessie presenteren wij samen met de vervoerder de mogelijkheden van het combineren van een busremise, die 's nachts veel stroom verbruikt, met andere functies die overdag veel stroom verbruiken. We laten de kansen zien die deze combinatie biedt.

Er zal uitleg worden gegeven rondom de rolverdeling die de provincie Brabant heeft gekozen voor de transitie naar elektrisch busvervoer in Brabant. Verder zal er uitgelegd worden hoe een samenwerking tussen twee bedrijven oplossingen kan bieden voor (tijdelijke) netcongestie.

Tot slot zullen we toelichten op welke locaties in West-Brabant we het komende jaar bezig gaan met het aanleggen van Zero Emissie busremises en welke samenwerkingskansen we daarbij zien.

Vuurwerk maken

Sector:  Land- en tuinbouw Ontwikkelspoor:  Elektriciteit

Met: Stichting Metalot (Raoul Voeten) & RIFT (Jan Hubers)

Stichting Metalot is in 2016 gestart met de ontwikkeling van ijzerpoeder als opslagmiddel voor (duurzame) energie. De voordelen zijn dat het veilig, flexibel en vervoerbaar is. Het kan daarmee een onderdeel vormen van energiemix en zorgen voor decentralisatie van netwerk. 

RIFT is een scale up die is voortgekomen uit het eerste studententeam van TU Eindhoven. Zij realiseren nu projecten in Helmond met Ennatuurlijk en bij Industrieterrein Kleefse Waard in Arnhem.

Met het project “Met Energie de Boer op” willen wij de eerste stappen zetten van de elektrificatie en verdere verduurzaming van de agrarische sector.

Wie maakt de koppeling? Verduurzaming Warmtenet Midden & West-Brabant 

Sector:  Gebouwde omgeving
Ontwikkelspoor:  Warmte

Met: Attero (Robert Corijn)

Attero’s afvalenergiecentrale is in de RES voorzien als transitiewarmtebron voor verduurzaming van het Warmtenet Midden- en West-Brabant. Hoe duurzaam is warmte uit afval en welke ambities hebben wij om deze warmte verder te verduurzamen en betaalbaar te houden? Hoe voorkomen we verdere vertragingen en wie pakt er de regie?

 

 

Deelsessies ronde 2

 

 

Wie heeft de zware voet?

Sector:  Diverse
Ontwikkelspoor:  Overkoepelend

Met: FRES (Jan Snelders)

Veel partijen zijn met de energietransitie bezig. We lijken allemaal hetzelfde te willen, toch? Streven naar een breed draagvlak en participatie, toch? Naar een duurzaam energiesysteem van de toekomst, toch? Echter, gaat het allemaal erg stapvoets, met de nodige voeten op de rem. Wie heeft er nu de zware voet om door te duwen opdat er tempo, zichtbaar resultaat en een helder perspectief is?

Samen slimmer met energie

Sector:  Gebouwde omgeving
Ontwikkelspoor:  Elektriciteit

Met: Stichting Duurzaam STOER (Onno Eigeman) & Rabobank (Huib van Gorkom)

Het doel is om te komen tot een energiesysteem in de woonwijk waarin delen centraal staat. Dan kan de wijkbatterij ook echt een functie krijgen. De eerste stap om dit te bereiken is inzicht. Deze eerste stap zetten we samen met jullie in deze interactieve presentatie. Daarnaast laten we ook de eerste coöperatieve P1-Dongle en info-schermpje van Nederland zien waarmee we het inzicht verkrijgen.

Integrale blik verduurzaming industrie vanuit de provincie

Sector:  Industrie
Ontwikkelspoor:  Overkoepelend

Met: Provincie Noord-Brabant (Mary van der Torre)

Tijdens deze deelsessie gaan we een beeld schetsen over de samenhang van de diverse onderwerpen binnen de doelgroep Industrie in West-Brabant. Denk hierbij aan Cluster Energie Strategie, RES, Grote Oogst etc. Ook nemen we de impact van het nieuwe bestuursakkoord en de rol van de Provincie Noord-Brabant hierin mee. Daarbij richten we ons op de vier ontwikkelsporen (Elektriciteit, Warmte, Waterstof en Groen gas).

 

Water & Energie

Sector:  Diverse
Ontwikkelspoor:  Overkoepelend

Met: Waterschap Brabantse Delta (Iris Adriaanse)

De doelstelling is een klimaatneutraal waterschap (ook in de keten) in het jaar 2040. Het gaat hierin niet alleen over de uitstoot van het waterschap zelf, maar ook over een klimaatneutrale regio. Zo kijken wij continu naar de rol die het waterschap hierin kan spelen. Vandaar dat wij een actieve partner zijn in de Regionale Energiestrategie West-Brabant en Hart van Brabant. 

Geothermie als duurzame warmtebron: utopie of realistisch?

Sector:  Gebouwde omgeving
Ontwikkelspoor:  Warmte

Met: EBN (Marijn Renting)

Is het een utopie of gaan we echt in de toekomst een groot deel in onze warmtevraag kunnen voorzien met geothermie? In deze deelsessie gaan we met elkaar kijken naar wat geothermie nou eigenlijk is, wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en hoe we geothermie kunnen inzetten als duurzame warmtebron. Samen bepalen we het zwaartepunt van de deelsessie, zodat we met elkaar een stapje van utopie naar realiteit kunnen zetten.

Integrale kansen groen gas voor gemeenten en regio bij een gebiedsgerichte benadering

Sector:  Land- en tuinbouw
Ontwikkelspoor:  Groen Gas

Met: ZLTO (Ton van Korven & Luuk van Wezel)

Tijdens deze deelsessie worden de kansen en mogelijkheden van Groen Gas in de regio geschetst. We zullen vervolgens laten zien hoe ZLTO in een aantal gemeenten de haalbaarheid en kansen in beeld aan het brengen zijn. 

 

 

Deelsessies ronde 3

 

 

Een CO2-neutraal West-Brabant begint met duurzamere warmte van Ennatuurlijk

Sector:  Gebouwde omgeving
Ontwikkelspoor:  Warmte

Met: Ennatuurlijk (Ton Goossens)

Warmtenetten spelen een cruciale rol in een CO2 neutraal West-Brabant in 2050. Daar komt bij dat warmtenetten ook het elektriciteitsnet kunnen ontlasten. Met onze bestaande warmteinfrastructuur, nieuwe bronnen zoals restwarmte en geothermie en mogelijke uitbreidingen wil Ennatuurlijk de regio verder ondersteunen. In deze sessie zullen wij in gaan op de nieuwe bronnen restwarmte en geothermie. Wanneer kunnen de inwoners hiervan gebruik maken bij het comfortabel verwarmen van hun woning en wat is daarvoor nodig?

Lokale kansen met de Delta Rhine Corridor

Sector:  Industrie
Ontwikkelspoor:  Waterstof

Met: Oosterhout (Anneke van Omme)

Hoe kunnen we belangen bundelen voor de oplossing van de groene energievraag van de toekomst? In Oosterhout zien we voor onze bedrijventerreinen meekoppelkansen met de Delta Rhine Corridor. Maar hoe bundel je de vraag van bedrijven om te zorgen voor een aftakking op de juiste plaats? Wat willen buurgemeenten? En hoe verhouden andere partners zich tot dit vraagstuk, zoals de provincie, het ministerie van EZK en Gasunie? In deze presentatie neem de gemeente Oosterhout je mee in de zoektocht naar de oplossing. In het verhaal delen we onze aanpak, dilemma’s, uitgangspunten en successen.   

Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie!

Sector:  Diverse
Ontwikkelspoor:  Overkoepelend

Met: Brabantse Milieufederatie (Vanessa Mommers)

Tijdens de deelsessie informeren wij namens de Brabantse Milieufederatie (BMF) de deelnemers over het onderwerp ‘natuurinclusieve energietransitie’: wat is het, hoe werkt het in de praktijk, waar zijn inspirerende voorbeelden en wat kunnen ‘energieboswachters’ voor u betekenen? De deelnemers krijgen bovendien al een sneakpreview van de masterclass die de BMF later in het jaar over dit onderwerp organiseert. Deze masterclass richt zich op ambtenaren, bestuurders en raadsleden en geeft antwoord op de vraag hoe lokale overheden kunnen sturen op het natuurinclusief ontwikkelen van energieprojecten.

 

Goed boeren geeft energie aan natuur en maatschappij

Sector:  Land- en Tuinbouw
Ontwikkelspoor:  Elektriciteit

Met: Trayplant (Peter van der Avoird & Ilse Stams)

Als gemeente sta je voor een onwijze opgave voor onze leefomgeving:
Hoe ga je bijvoorbeeld die aardgasvrije wijk realiseren wanneer het niet interessant is voor grotere commerciële energie maatschappijen om in onze kleine groene dorpen duurzame energie op te wekken?

In de workshop "Goed boeren geeft Energie" geven zij een concreet handelingsperspectief voor lokale overheden, bedrijven en organisaties met de agrarische sector. Met dit initiatief brengen ze een andere manier van denken én doen teweeg: werken vanuit de waarde voor natuur en maatschappij.

Het Energiebespaarteam

Sector:  Gebouwde omgeving
Ontwikkelspoor:  Warmte

Met: Gemeente Oosterhout (Gijs Soeters) en Zwaluwe Bouw (Rob van der Feijst)

In deze sessie delen we de ervaringen van de gemeente Oosterhout omtrent energiearmoedebestrijding door middel van de klussendienst en de witgoedregeling. Na 9 maanden hebben wij 50% van de doelgroep bereikt. Uit de evaluatie blijkt een hoge tevredenheid over onze aanpak. Ingezoomd zal worden op de samenwerking met aannemer Zwaluwe Bouw en woningcorperatie Thuisvester rondom de klussendienst.  

Hebben jullie binnen de gemeente ook last van energiearmoede? Dan is dit initiatief wellicht ook interessant voor jouw gemeente!

Samen slimme keuzes maken

Sector:  Industrie
Ontwikkelspoor: Elektriciteit

Met: Enexis (Roel van de Wiel)

Gedurende deze sessie kijken we samen naar de uitdagingen in de verduurzaming van de industrie en bedrijven.

Zo kunnen we samen een inzicht krijgen in de oplossingen individueel en collectief, en kunnen we samen op zoek gaan naar keuzes voor de korte en lange termijn.

 
 

 

Aan alle sprekers, hosts, partners en deelnemers: bedankt! Door jullie was de EnergieDag een groot succes!

 

 

 

Sprekers

 

 

 

Johan de Beer - programmamanager RES West-Brabant

Portret JohanJohan is van huis uit techneut en is ooit begonnen bij Ingenieursbureau Oranjewoud. Daarnaast heeft hij een avondopleiding Bedrijfskunde en Informatica gedaan. In 1991 heeft hij de overstap gemaakt naar het Hoogheemraadschap van West-Brabant, in een soort pioniersfunctie. Johan heeft hier iets ontwikkeld wat er voorheen nog niet was en met een aantal jaren had hij in deze functie een team om zich heen verzameld. Dit was eigenlijk een aanloop om uiteindelijk bij het Hoogheemraadschap en later bij Waterschap Brabantse Delta, zich meer toe te leggen op de managementrol. Tussen 2000 en 2010 heeft Johan verschillende managementrollen gehad.

In de periode 2006-2010 heeft hij zitting gehad in de gemeenteraad van Zundert. In 2010 werd een beroep op hem gedaan voor het Wethouderschap in dezelfde gemeente Zundert. Dit heeft Johan ruim 12 jaar aansluitend gedaan waarna hij in de zomer van 2022 gestart is als Procesregisseur Energietransitie in de regio West-Brabant.

Terug naar boven

 

 

Jos van der Horst - Gedeputeerde Energie en Cultuur

Lid gedeputeerde Staten provincie Noord-Braban met als portefeuille: Energie en Cultuur. Jos houdt zich bezig met de beleidsterreinen: Energie, Cultuur, Sport en Erfgoed en Vrije tijdseconomie

Voorheen heeft Jos allerlei rollen vervuld binnen de Socialistische Partij en is hij een aantal jaar wethouder geweest in de Gemeente Smallingerland.

 

Terug naar boven

 

 

 

Klaar Koenraad - voorzitter stuurgroep RES West-Brabant, wethouder Roosendaal

Portret KlaarKlaar Koenraad is voorzitter van de stuurgroep van de RES West-Brabant. Voordat zij wethouder werd, heeft zij altijd in de zorgsector gewerkt. Bij verschillende zorginstellingen hield zij zich bezig met het ontwikkelen en verbeteren van de zorg. Daarnaast zat zij al acht jaar in de gemeenteraad van Gemeente Roosendaal. Totdat Klaar in 2018 werd verkozen tot wethouder. Vanaf dat moment houdt zij zich bezig met onder andere de thema’s energie en warmte, circulaire economie en natuur en landbouw. Vanuit die rol is Klaar ook voorzitter van de stuurgroep RES geworden

Terug naar boven

 

  

Han van Osch, Avans Hogeschool

Han van Osch is al vele jaren werkzaam bij Avans Hogeschool. Hij is momenteel programmamanager leven lang ontwikkelen voor Avans en heeft daarbij in eerste instantie een focus op de energietransitie. De afgelopen jaren heeft hij vele taken bij Avans gehad, waaronder het opzetten van het Centre of Expertise Biobased Economy (tegenwoordig MNEXT) en het ontwikkelen van onderwijsmateriaal op het gebied van de energietransitie. Dat alles steeds in intensieve samenspraak met de onderwijs- en bedrijfspartners in de regio.

Terug naar boven

 

 

Ivo van Opbergen, Curio

Ivo van Opbergen is als programma-/ accountmanager al ruim 15 jaar werkzaam binnen het domein volwasseneducatie -leven lang ontwikkelen- vanuit het Mbo. De laatste 7 jaar vanuit Curio, dé beroepsopleider van de regio West-Brabant. Ivo verbindt het onderwijs met de overheid en de ondernemers en in die hoedanigheid een spil binnen de arbeidsmarkt West-Brabant op het gebied van HR en Human Capital. Programmamanager van verschillende publiek-private samenwerkingsverbanden, bedrijfsacademies en subsidietrajecten gelieerd aan o.a. de energietransitie. Daarnaast is Ivo verbonden aan het Kennispact Mbo en binnen de regio West-Brabant aan het regionale mobiliteitsteam (RMT). 

Terug naar boven

 

 

 

Onno Eigeman, Stichting Duurzaam STOER

Onno Eigeman heeft een passie voor duurzaamheid, verbindingen en nieuwe proposities opzetten. Onno is een sterke onderhandelaar met goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden om zodoende de energietransitie te versnellen in gezamenlijkheid met alle stakeholders. Door elkaars belangen al in een vroeg stadium boven tafel te krijgen komen we tot 1 of meerdere gezamenlijke doelen met bijbehorend groeipad. 

Door bijna 10 jaar ervaring in de energietransitie met het werken aan nieuwe producten en diensten is er inmiddels een groot netwerk ontstaan binnen dit werkveld. Centrale thema’s daarin zijn: samenwerking, complexe uitdagingen en innovatiekracht.

Terug naar boven

 

 

 

Marieke van Amstel, Enexis

Marieke is binnen de afdeling Innovatie & Ontwikkeling van Enexis portefeuille regisseur nieuwe energiedragers. Bij nieuwe energiedragers moet je denken aan waterstof, groengas en warmte. Zij is verantwoordelijk voor de visieontwikkeling binnen Enexis en de activatie daarvan. Ook is zij als sectorvertegenwoordiger onderdeel van Platform Groen Gas en houdt zich bezig met de gasinfrastructuur van de toekomst. Marieke heeft ruime ervaring binnen de energiesector en heeft een Engineering Doctorate afgerond met een systeemontwerp voor het flexibel aansturen van elektrische auto's.

Terug naar boven

 

 

 

Roel van de Wiel, Enexis

 

 

Terug naar boven

 

 

Jeroen Althoff - Lion Storage

Jeroen Althoff heeft werktuigbouwkunde gestudeerd aan de TU Delft, met specialisatie energievoorziening en is al 25 jaar actief op het gebied van ondernemerschap en ontwikkeling van duurzame energieconcepten en de energiemarkt. Als oprichter en CTO van Lion Storage is hij momenteel betrokken bij de ontwikkeling van bijna een Gigawatt aan energieopslag in Nederland.

Terug naar boven

 

 

Ries Knigge - provincie Noord-Brabant

Ries Knigge is ontwikkelmanager OV bij provincie Noord-Brabant en projectleider van aanbesteding van nieuwe OV-concessies. In de nieuwe concessies wil de provincie de stap zetten naar elektrisch busvervoer. Netcongestie is hierbij een belemmering, maar omdat OV-bussen vooral ’s nachts opladen is gedeeld gebruik van een netaansluiting een kans die de provincie graag wil verkennen.

Terug naar boven

 

 

Thijs Spaargaren - Arriva

Thijs Spaargaren is operationeel manager bij Arriva openbaar vervoer. 

 

 

Danny van der Bij - Arivva

Danny van der Bij is projectmanager Energietransitie bij Arriva.

 

 

Ton van Korven - ZLTO

Ton van Korven, beleidsspecialist klimaat en energie bij de ZLTO. Ton is als belangenbehartiger binnen de agrarische sector werkzaam voor de beleidsthema’s klimaat (mitigatie), energie en ecosysteemdiensten. Redeneert vanuit duurzaamheid en integrale visie. Lange termijn visie met focus op regionale kringlopen, circulariteit en zelfvoorzienendheid. Vanuit ZLTO nauw betrokken bij de energietransitie in zijn algemeen en duurzame energie opwekking agrarische sector. Van hieruit betrokken bij diverse RESsen om hier invulling te geven aan kansen en mogelijkheden binnen de regionale energiestrategieplannen. Denk hierbij aan wind, zon en groen gas. Dit met een integrale benadering met focus op meerwaarde voor agrarische sector samen met de omgeving.

Terug naar boven

 

 

Luuk van Wezel - ZLTO

Luuk van Wezel, werkzaam bij ZLTO als senior projectleider Klimaat en Energie. Vanuit zijn agrarische achtergrond is hij betrokken bij innovatie projecten in de agrarische sector om op die manier een bijdrage te leveren aan een energie neutrale en duurzame agrarische sector. Vanuit ZLTO is hij ook betrokken bij verschillende projecten in de energietransitie, denk aan kleinschalige opwek via zon-op-dak en kleine windturbines, ontwikkeling van groengas projecten, Agri-PV (combinatie van zonne-energie en landbouw) en smart-energy hubs. Daarnaast is hij inhoudelijk trekker geweest bij de ontwikkeling van de ZLTO visie "Boeren geven je Energie".

Terug naar boven

 

 

Robert Corijn - Attero

Robert Corijn is ruim 13 jaar werkzaam bij Attero. Attero verwerkt verschillende soorten afval tot warmte, groengas, elektriciteit en gerecyclede grondstoffen. Met haar afvalenergiecentrale in Moerdijk is Attero in staat om een belangrijke warmtebron te worden voor het Warmtenet Midden- en West-Brabant. Als Marketing Manager is Robert verantwoordelijk voor public affairs, marketing en communicatie en betrokken bij verschillende verduurzamingsprojecten.

Terug naar boven

 

 

Jan Snelders - FRES


Van oorsprong Bredanaar, als bouwkundige opgeleid en gewerkt hebbende voor diverse adviesbureau’s, is Jan Snelders sinds 2010 zelfstandig ondernemer. Hij houdt zich bezig met energietransitie vraagstukken op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Vanuit inhoud, project en proces. Schakelend tussen organiseren, techniek en financiën draagt hij bij aan het energiesysteem van de toekomst. Energie is een commodity en moet voor iedereen beschikbaar zijn, is zijn overtuiging. En dan van, voor en door lokale belanghebbenden in een voor hen passende rol. De afgelopen jaren is Jan in verschillende regio’s bezig geweest met het opzetten van energiecooperaties, postcoderoosprojecten en zonneparken ontwikkelen, ontwikkelen van ESCo’s voor particuliere woningeigenaren, sportaccommodaties en onderwijshuisvesting. 

Terug naar boven

 

 

Huib van Gorkom - Rabobank

Huib van Gorkom is breed opgeleid en heeft een master in Nederlands Recht en Strategisch Accountmanagement. Huib begon zijn werkzame carrière bij een ecologisch hotel, waar hij actief was binnen operationeel management. Hij werkt inmiddels ruim 15 jaar voor Rabobank. Hij heeft in zijn loopbaan brede financiële, financierings-, vastgoed- en productkennis opgedaan. In zijn huidige rol als Sustainable Business Manager Energietransitie en Duurzaam Wonen houdt Huib zich onder andere bezig met het verduurzamen van bedrijventerreinen, het versnellen van duurzame woonwijken en het verwezenlijken van een duurzamer energiesysteem. Hij probeert vraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief op te lossen. Hij ziet duurzaamheid als een transitie, waarbij het veel dieper ingrijpt binnen de leefomgeving van mensen en bedrijven. “Duurzaamheid is de gamechanger voor de komende 10 jaar.”

Terug naar boven

 

 

Mary van der Torre - Provincie Noord-Brabant

Sinds medio 2023 werkt Mary van der Torre als strateeg energietransitie industrie voor de Provincie Noord-Brabant. Daarbij ligt haar focus op het westelijke deel van Brabant, omdat daar de komende jaren veel gebeurt rondom de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan de verduurzaming van de grote industriële bedrijven in het gebied, de aanlanding wind op zee, de Delta Rhine Corridor die door Brabant wordt aangelegd en de uitbreiding van het elektriciteitsnet met de aanleg van nieuwe 380kV-stations in Halsteren en Moerdijk en meerdere grote investeringen door zowel TenneT als Enexis. Daarbij kijkt zij ook naar het zoveel mogelijk integraal aanpakken, het versnellen waar mogelijk en wat de rol van de provincie daarin moet/kan nemen. Voordat Mary bij de provincie aan de slag is gegaan, heeft zij veel ervaring opgedaan bij energiebedrijven en de laatste 13 jaar bij Enexis Netbeheer, waarbij zij nauw betrokken was bij de RES West-Brabant, de REKS Hart van Brabant en de RES MRE (regio Eindhoven).

Terug naar boven

 

 

Iris Adriaansen - Waterschap Brabantse Delta

Iris Adriaansen is beleidsmedewerker Klimaat & Duurzaamheid bij waterschap Brabantse Delta met als focus Klimaatneutraliteit. De doelstelling is een klimaatneutraal waterschap (ook in de keten) in het jaar 2040.

Het gaat hierin niet alleen over de uitstoot van het waterschap zelf. Het waterschap staat ook voor een klimaatneutrale regio en welke rol het waterschap daarin kan spelen. Vandaar dat zij een actieve partner zijn binnen de Regionale Energiestrategie West-Brabant en Hart van Brabant.

Samen met collega’s werkt Iris dagelijks aan deze thema’s.

Terug naar boven

 

 

Marijn Renting - EBN

Marijn Renting is afgestuurd in de Internationale Betrekkingen en heeft Bouwkunde aan de TU Delft gestudeerd. Deze ietwat vreemde combinatie zet ze door in haar werk waar Marijn constant op zoek is naar waar techniek en maatschappij samen komen en waar ze een bijdrage kan leveren aan een duurzame energievoorziening. Marijn heeft ruim acht jaar in verschillende rollen bij Enexis gewerkt aan de energievoorziening van de toekomst. In 2021 maakte ze de overstap naar EBN om daar bij te dragen aan de ontwikkeling van geothermie als duurzame warmtebron. Samen met een team met daarin verschillende expertises zoals geologen en projectontwikkelaars werkt Marijn aan het opstellen en uitvoeren van een Regionale Exploratie en Ontwikkel Strategie voor Brabant. Marijn is o.a. betrokken bij het actieplan geothermie dat in Noord-Brabant wordt opgesteld en zit aan tafel bij de Actietafel Geothermie in de RES West-Brabant.   

Terug naar boven

 

 

Raoul Voeten - Stichting Metalot

 

 

Terug naar boven

 

 

Jan Hubers - RIFT

Jan is opgeleid in Technische Bedrijfskunde (BSc.) en Innovation Management (MSc.), en is vanaf het begin van zijn carrière bezig met innovatie in de praktijk brengen. Dit begon als business developer bij de valorisatieafdeling van TU/e, waar hij zeven spin-off bedrijven heeft begeleid richting opstart, en een nationaal investeringfonds heeft opgezet samen met 6 andere universiteiten, RVO en een privaat investeringsfonds, tevens resulterend in de titel Recognized Technology Transfer Professional (RTTP). Daarnaast heeft Jan rollen vervuld als project manager en programma manager binnen de TU/e, met een focus op het opzetten en beheren van publiek-private samenwerkingen, en is hij later aan de slag gegaan als managing consultant bij een innovatie adviesbureau gericht op startups, het gevestigde bedrijfsleven en de publieke sector. Als Manager Public Funding & Public Affairs bij RIFT houdt Jan zich op dit moment bezig met het aantrekken van (publieke) financiering en strategische partners ten behoeve van de ontwikkeling van de technologie van RIFT, alsook van de commerciële uitrol. Tevens is hij met publieke stakeholders in gesprek over de positionering van de technologie van RIFT in huidig en toekomstig beleid en wet- & regelgeving.

Terug naar boven

 

 

Ton Goossens - Ennatuurlijk

Ton Goossens is geboren en wonende in Geertruidenberg. Dat kleine stadje aan de Amer waar ook de Amercentrale staat en warmte levert aan het Amer Warmtenet van Ennatuurlijk. Ton is inmiddels ca. 40 jaar werkzaam in de energiesector waarvan de afgelopen 25 jaar vooral op besparing van energie en CO2 uitstoot. Dit heeft hij gedaan bij PNEM, EPZ, RWE en momenteel bij Ennatuurlijk. Bij Ennatuurlijk werkt Ton met veel plezier als Key Accountmanager en projectontwikkelaar Warmte. Je kan wel zeggen dat energie en energiebesparing zijn passie is maar vooral dat hij graag werkt aan een betere toekomst.

Terug naar boven

 

 

Anneke van Omme - Gemeente Oosterhout

Anneke van Omme is strategisch adviseur duurzaamheid van de gemeente Oosterhout. Als voormalig communicatieadviseur is zij betrokken geweest bij duurzaamheidsprojecten in West-Brabant zoals Wind A16, Energiepark A59 en Zonnepark Dorst. Haar focus ligt op advisering van het bestuur en ontwikkelen van het verhaal voor inwoners en ondernemers bij plannen die te maken hebben met het energiesysteem van de toekomst. De Oosterhoutse aftakking van de Delta Rhine Corridor is één van de projecten waar zij landelijk, provinciaal en regionaal aandacht voor vraagt.

Terug naar boven

 

 

Vanessa Mommers - Brabantse Milieufederatie

Vanessa Mommers is zelfstandig adviseur. Zij adviseert overheden en andere organisaties over ontwikkelingen op het grensvlak van duurzaamheid en ruimtelijke ordening. In opdracht van de Brabantse Milieufederatie heeft zij meegewerkt aan het ontwikkelen van een training voor energieboswachters. Dat zijn betrokken inwoners die hun gemeente kunnen helpen bij het vergroten van de biodiversiteit in energieprojecten. Daarnaast werkt zij mee aan het organiseren en ontwikkelen van de masterclass ‘natuurinclusieve energietransitie’ die de BMF later dit jaar zal geven.

Terug naar boven

 

 

Peter van der Avoird & Ilse Stams - Trayplant


Peter en Ilse dragen een boodschap uit voorbij de grenzen van het eigen bedrijf. Met een grote gedrevenheid stuwt Peter van der Avoird zijn vermeerderingsbedrijf van aardbeien, frambozen en biobased planten richting steeds grotere duurzaamheid. Let wel: duurzaamheid als balans tussen people, planet, profit. De eigen bedrijfsaanpak is daarom vertaald in een masterplan voor de natuur en maatschappij. Ofwel ‘Goed Boeren Geeft Energie aan Natuur en Maatschappij’, bekroond met een prijs van de regionale Rabobank. Het is inmiddels een zelfstandig initiatief, gesteund door bank, provincie en stimuleringsmaatschappij Rewin. Het geeft invulling aan de ideeën van ZLTO en provincie over de land- en tuinbouw in 2050, die in nauwe verbinding staat met omgeving, natuur, water en energievoorziening waarbij we juist grond terug kunnen geven aan de natuur tot aan een verziende blik in de toekomst.  

Welke verandering brengen wij te weeg:
Een over-sectorale aanpak, niet in hokjes of ‘ik’ gedacht maar vanuit het ‘wij’, vanuit het samen doen. Een oplossing op het gebied van biodiversiteit én op het gebied van duurzame energie voorziening én waterhuishouding én educatie en inspiratie én recreatie én werkgelegenheid.

Terug naar boven

 

Gijs Soeters - Gemeente Oosterhout

Gijs Soeters is projectleider duurzaamheid binnen de gemeente Oosterhout. Met zijn kennis die hij heeft opgedaan binnen de opleiding Milieukunde bij de HAS Hogeschool en zijn jeugdige enthousiasme werkt hij dagelijks aan de energietransitie. De focus ligt hierbij op de doelgroepenaanpak. Voorbeelden hiervan zijn de projecten aanpak bestrijding energiearmoede en het nationale/lokale isolatie programma.

In de zomer is hij vaak zeilend te vinden op de wateren van Friesland. Een gedeelde passie met zijn vrienden voor natuur en avontuur.

Terug naar boven

 

 

Rob van der Feijst - Zwaluwe Bouw

Rob van der Feijst is commercieel directeur bij Zwaluwe Bouw. Al 33 jaar is hij werkzaam bij dit familiebedrijf. Zwaluwe Bouw werkt voornamelijk voor woningcorporaties in West- Brabant en Drechtsteden. Rob woont in de Alblasserwaard en is naast zijn werk actief op gebied van pleegzorg  en onderwijs.

Terug naar boven

 

 

Monique Hendriks

Monique Hendriks is een ervaren dagvoorzitter en moderator. Ze brengt energie en sfeer naar elke bijeenkomst, is scherp op de inhoud en houdt van interactie met het publiek. Ze geeft haar gasten de hoofdrol en zorgt voor verbinding met het publiek en ontspanning op het podium. Inhoudelijk heeft ze jarenlange ervaring als adviseur in allerlei complexe omgevingen met veel belangen en stakeholders. Ze was directeur van Bex*communicatie in Eindhoven en Amsterdam en boardmember van het internationale netwerk van communicatie-adviesbureau ECCO International. Op dit moment werkt Monique vanuit haar eigen merk Más advies en communicatie. Eerder leidde Monique het Energiefestival van de gemeente Breda in goede banen vanaf het podium.

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.