Vijftig procent eigendom van de lokale omgeving, hoe zit dat?

01-04-2020

In het Klimaatakkoord staat dat er bij grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Wat betekent dit nu precies?

Over welke omgeving hebben we het en hoe bereik je dit dan? Om de energietransitie te laten slagen, kunnen partijen samenwerken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van een gebied. Dit betekent dat eigendom in een gebied verdeeld wordt, waarbij de helft van het eigendom van de productie van de lokale omgeving is. Dat kunnen bijvoorbeeld bewoners of bedrijven zijn, die investeren in een zonproject of windproject.

De voordelen van een project binnen deze omgeving

Deze 50% lokale eigen eigendom heeft als voordeel dat de omgeving ook daadwerkelijk profiteert van de baten van het project! Vaak kent de ontwikkelaar de omgeving en de mensen in de buurt. Bovendien is het een goede basis voor een gelijkwaardige en transparante samenwerking. Maar wat is nu die omgeving waar ‘men’ over spreekt? Daar is geen eenduidige definitie voor. Welke bewoners, grondeigenaren en bedrijven onderdeel zijn van de lokale omgeving wordt lokaal en per project bepaald. Maar hoe kunnen mensen vervolgens meedoen aan een dergelijk project? Vaak verenigen zij zich in een coöperatie.

Vereniging in een coöperatie

Als een lokale energiecoöperatie bijvoorbeeld initiatiefnemer is van een project, dan kunnen bewoners van de lokale omgeving meedoen en mede-eigenaar worden. Mensen in de lokale omgeving die lid zijn van de coöperatie, beslissen binnen de coöperatie samen over het inzetten van de opbrengsten van de opgewekte elektriciteit van een wind- en/of zonnepark. Uiteindelijk bepaalt de gemeente of provincie of het proces goed doorlopen is en of de omgeving voldoende betrokken is.

Wil je hierover meer weten? Dan kun je de Factsheet 50% eigendom van de lokale omgeving downloaden. 

Afbeeldingen

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen