RES West-BrabantWij werken samen aan een duurzame toekomst met schone en betaalbare energie voor iedereen.

RES 1.0

De RES 1.0 van West-Brabant is door veel samenwerken, onderzoeken en participatie tot stand gekomen. De RES 1.0 is in de regio vastgesteld door volksvertegenwoordigende organen in juni 2021. In dit plan staat hoe we gezamenlijk meer duurzame energie gaan opwekken en hoe huizen en gebouwen duurzaam verwarmd worden.

Uit het Klimaatakkoord zijn een aantal duurzame maatregelen gekomen. Dit betekent dat we in Nederland in 2030 onze CO2-uitstoot met minstens 49% moeten verlagen ten opzichte van het jaar 1990. Met de RES kijken we hoe we lokaal kunnen werken aan meer duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

In Nederland willen we in 2030 met elkaar 35 terawattuur (TWh) duurzame stroom opwekken op land. En er moet gezocht worden naar duurzame warmtebronnen. Ook de regio West-Brabant draagt hieraan bij. 

Dit zijn de belangrijkste punten uit de RES 1.0:

Illustratie van gebouwen met zonnepanelen

Zon op dak

We gaan vooral extra duurzame energie opwekken via zonnepanelen op daken. Bewoners gaven bij ons aan dat zon op dak de voorkeur heeft boven zonneweides. We zetten minder in op extra windenergie, aangezien er al ruim 130 windmolens staan in onze regio. Tot 2030 komen er zo’n 10 molens bij.

Illustratie van energienet

Duurzame warmte

Voor het duurzaam maken van onze warmte zien we kansen voor warmtenetten. We hebben er al een paar, waaronder het Amernet. Er is nu nog veel onzeker over de beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen. Daarom doen we meer onderzoek naar de mogelijkheden.

 

Illustratie van een lampje en een boek

Innovatie en eigenaarschap

Net als inwoners vinden we innovatie belangrijk. Daarom hebben we afgesproken om 0.2 TWh extra op te wekken met innovatieve technieken. Dit is ook goed voor de lokale werkgelegenheid.
En we willen dat alle grote nieuwe wind- en zonprojecten voor minimaal 50% in bezit zijn van lokale partijen. Zo kunnen onze inwoners en bedrijven profiteren van de opbrengsten.

Illustratie van een huis met isolatie

Besparing

Naast duurzame energie en warmte is besparing ook erg belangrijk, want de schoonste energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Isoleren is hierbij vaak een goede eerste stap.

 

 

Het hele document inzien?

 

Bekijk de RES 1.0

Illustratie als samenvatting van de RES

 

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen