Vol stroomnet in provincie Noord-Brabant leidt tot problemen bij uitvoering

25-06-2021

Als energieregio zijn we nu bezig met het realiseren van de duurzame ambities. Daar steken we veel positieve energie in. Maar we maken ons tegelijkertijd ook zorgen over het steeds voller rakende stroomnet in de provincie.

Afgelopen 15 juni 2021 heeft ook de provincie Noord-Brabant ingestemd met de RES 1.0. Daarmee is de vaststellingsprocedure afgerond.

Het gebrek aan netcapaciteit leidt ertoe dat projecten voor grootschalige opwek van duurzame energie niet snel genoeg kunnen worden aangesloten.

Deze ontwikkeling maakt het initiatiefnemers moeilijk om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Ook zijn er vaak personeelstekorten bij de netbeheerder, waardoor het lastig is om nieuwe verbruiksaansluitingen te realiseren.

Dit zijn grote knelpunten in het behalen van de duurzame RES-ambities voor 2030. Er moet dus snel een oplossing komen voor een (nationale) infrastructuur die voldoende capaciteit biedt om de RES-en te realiseren.

Gebrek aan netcapaciteit

Veel initiatiefnemers in de provincie Noord-Brabant krijgen te horen dat hun duurzame project niet door kan gaan. Bedrijven in Brabant willen bijvoorbeeld graag zonnepanelen leggen, maar zien dat de ruimte vergeven is. Ook krijgen initiatiefnemers geen duidelijkheid over wanneer ze wel aan de slag kunnen.

Dit schrikt initiatiefnemers, bewoners en bedrijven af om duurzaamheidsmaatregelen te treffen, maar schrikt zelfs (buitenlandse) partijen af om zich in onze regio te vestigen. Dit heeft een grote economische impact op onze provincie.

We luidden de noodklok

Uiteraard werken we in de regio samen met Enexis, initiatiefnemers en andere stakeholders aan mogelijke oplossingen. Dat gaat zo ver als de huidige (wettelijke) kaders daar ruimte voor bieden. En die ruimte is te beperkt.

Daarom luidden we als vier Brabantse energieregio’s (RES-regio’s), de provincie en netbeheerders TenneT en Enexis gezamenlijk de noodklok in een brandbrief aan Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

We vragen hiernaast ook aandacht voor de andere knelpunten die de energietransitie bemoeilijken, zoals het gebrek aan mensen en middelen bij gemeenten om het proces van de energietransitie succesvol te kunnen begeleiden.

Gelukkig zijn er ook al veel successen te vieren op weg naar een energieneutraal Nederland.  Samen zetten we de schouders eronder. Nu komt het eropaan!

Afbeeldingen

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen