Eindrapport burgerforum grootschalige opwek West-Brabant

16-11-2022

In 2022 is in West-Brabant een burgerforum gehouden voor de RES. Een geloot gezelschap is 5 keer bij elkaar gekomen om te praten over grootschalige opwek en wat zij belangrijk vinden voor een eerlijke verdeling van energiebronnen. In het eindrapport staan het proces en de adviezen beschreven.

Voor deze reeks van bijeenkomsten zijn de principes van een burgerberaad gevolgd. Dat betekent dat de deelnemers eerst kennis hebben gemaakt met elkaar en met het vraagstuk. Vervolgens gingen zij van ideeën naar adviezen en tot slot heeft het forum gestemd over de adviezen. De adviezen die op 75% of meer van de stemmen konden rekenen zijn aangenomen. Gezamenlijk formuleerden de deelnemers 17 adviezen.

Grote toevoeging op democratisch proces

Op 9 november werden de adviezen aangeboden aan de stuurgroep, door een vertegenwoordiging van het burgerforum. Klaar Koenraad, voorzitter van de stuurgroep RES West-Brabant en wethouder bij de gemeente Roosendaal, nam de adviezen in ontvangst. Ook lichtte zij het belang toe van het inzetten van een burgerforum:

“Er wonen veel verschillende mensen in de regio. En iedereen vindt wat anders. In een serie van vijf bijeenkomsten zijn mensen met verschillende achtergronden en verschillende woonsituaties tot 17 gezamenlijke adviezen gekomen. Dat is een grote toevoeging op het democratisch proces zoals we dat al kennen. Het laat zien wat voor bewoners haalbaar is. En we zien dat mensen veel meer samen op willen pakken dan we als bestuurders weleens denken. Alles bij elkaar een heel waardevol advies. Een mooie toevoeging op het huidige beleid is het advies om veel meer aandacht te hebben voor de opslag van energie.

Twee andere adviezen die ik eruit wil lichten zijn het advies dat een eerlijke verdeling over de regio op veel verschillende manieren gerealiseerd kan worden. En de oproep dat we als gemeenten nog veel meer moeten communiceren en in gesprek moeten gaan met onze inwoners over de keuzes die we maken in de energietransitie.

In het eindrapport staan de aangenomen adviezen gecategoriseerd op thema. Ook leest u welke adviezen het niet hebben gehaald.

Bekijk het eindrapport

 

Afbeeldingen

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen