Inwoners overhandigden adviezen burgerforum aan bestuurders

11-11-2022

Deze zomer organiseerde energieregio West-Brabant een burgerforum. Een groep van 35 inwoners ging aan de slag met de vraag: Hoe blijven we duurzame energiebronnen in de regio eerlijk verdelen? Op 9 november werden hun gezamenlijke adviezen overhandigd aan de bestuurders in West-Brabant.

Dit is het eerste burgerforum in Nederland dat zich over de vraag heeft gebogen hoe we de komende jaren aan de slag gaan met duurzame, grootschalige opwek. Drie deelnemers van het Brabant Praat-burgerforum presenteerden de adviezen aan de stuurgroep van de RES West-Brabant. In deze stuurgroep zitten bestuurlijke vertegenwoordigers uit de regio, de provincie en het waterschap.

De adviezen werden enthousiast ontvangen door de aanwezigen. Er ontstond een mooie dialoog over de inhoud en de meerwaarde van een burgerforum. Hierna overhandigde een van deelnemers de adviezen aan Klaar Koenraad, voorzitter van de stuurgroep. Dit gebeurde in het bijzijn van de  verschillende bestuurders en een journalist die er een artikel over schreef.

Adviezen

Het burgerforum heeft maar liefst 17 gezamenlijke adviezen geformuleerd over:

  • Energiebronnen
  • Energienet en opslag
  • Ruimte en landschap
  • Actief benaderen van inwoners
  • Energietransitie algemeen

Deze adviezen kwamen tot stand volgens de regels van een burgerberaad. Dat betekent dat de deelnemers eerst kennis hebben gemaakt met elkaar en met het vraagstuk. Vervolgens gingen zij van ideeën naar adviezen en tot slot heeft het forum gestemd over de adviezen. De adviezen die op 75% of meer van de stemmen konden rekenen zijn aangenomen.

De aangeboden adviezen worden meegenomen door de stuurgroep uit West-Brabant bij het verbeteren van de plannen.

Het proces van het burgerberaad en alle adviezen zijn terug te lezen in het eindrapport.

 

Waarom eigenlijk een burgerforum?

De RES-regio West-Brabant wil graag samen met de samenleving stappen zetten in de ontwikkeling naar de RES 2.0. Daarom werd een burgerforum samengesteld om een advies te geven over grootschalige opwek. In de periode juni – september 2022 is een geloot gezelschap van West-Brabanders 5 keer bij elkaar gekomen om te praten over grootschalige opwek en wat zij belangrijk vinden voor een eerlijke verdeling van energiebronnen. De reden om voor deze vorm van participatie te kiezen was:

• Breed inwoners betrekken
• Ook de stemmen horen die anders zachter klinken
• Echt samen de stap maken naar een duurzame regio

Terugblik

In deze video krijg je in 3,5 minuut een beeld van het Burgerforum. Ook zijn enkele inwoners aan het woord. 

 

Afbeeldingen

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen