RES West-BrabantWij werken samen aan een duurzame toekomst met schone en betaalbare energie voor iedereen.

Werkatelier 2 van 6

Begin

27-06-2019 om 00:00

Einde

28-06-2019 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De regio West-Brabant is al voortvarend aan de slag. Zo’n 65 betrokkenen – van boer tot netbeheerder, van bedrijf tot energiecoöperatie, van burger tot ambtenaar – kwamen op 27 juni 2019 voor de tweede keer bij elkaar om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden.

Het doel? Samen aan de slag op weg naar een Regionale Energiestrategie (toen nog genaamd RES 2030).

Van mens tot mens
“Houd het laagdrempelig, van mens tot mens” dat was de plenaire oproep van Désiree Brummans, wethouder duurzaamheid gemeente Moerdijk en lid van de kop- en stuurgroep RES2030. “We staan voor een grote opgave, maar als we het goed doen, biedt de RES ook veel kansen. We zijn geneigd om de opgave te benadrukken als een technisch proces. Maar het gaat om een sociaal, maatschappelijk vraagstuk. Draagvlak van iedereen is nodig.”

Van binnen naar buiten
“Op basis van de wensen van stakeholders en raden willen we voor de energietransitie in West-Brabant een stappenplan van ‘binnen naar buiten’ volgen, aldus René Idema, projectleider van de RES2030 in West-Brabant. “Een parallel traject waarbij op iedere stap iets moet gebeuren. Binnen de gebouwde omgeving gaan we aan de slag met de besparingsmogelijkheden en kansen voor kleinschalige en grootschalige opwek, zoals zon op daken. Hiermee kunnen we de opgave voor grootschalige energieopwekking in ons buitengebied zo beperkt mogelijk houden. Uiteindelijk tellen alle stappen op en streven we zo naar de juiste balans tussen duurzame opwek en landschappelijke inpassing die ook bijdraagt aan de lokale economie.”

Energie expert Edward Pfeiffer van Royal HaskoningDHV nam de aanwezigen vervolgens mee in het verbruik en de opwek van de regio. “Er wordt al veel opgewekt in West-Brabant en er zitten mooie ontwikkelplannen in de pijplijn, dus de regio is goed op weg.” Ook constateerde hij dat er veel potentie is voor zon op daken. “Tegelijkertijd is het nog steeds nodig om grootschalig op te wekken om voldoende energie te genereren om de landelijke doelstelling te behalen”, aldus Pfeiffer.

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen