RES West-BrabantWij werken samen aan een duurzame toekomst met schone en betaalbare energie voor iedereen.

Werkatelier 5 van 6

Begin

14-05-2020 om 00:00

Einde

15-05-2020 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

Voor dit tweede online werkatelier logde 75 mensen in. Weer een geweldige opkomst. Landschappelijke inpassing stond deze keer centraal.

Hieronder het verslag van het Online Werkatelier van 14 mei 2020 in woord en beeld. Met prachtige tekeningen van Geert Gratema en Luuk Poorthuis. Wil je een van de tekeningen gebruiken? Neem dan contact met ze op voor toestemming via www.langehalen.nl.

Wat stond er op het programma?

 • Schermafdruk van alle deelnemers in de Teams vergaderingOpening door Andrew Harijgens, vertrekkend wethouder van de gemeente Bergen op Zoom en tot voor kort lid van de Stuurgroep. Hij neemt ons mee in de actualiteiten van dit moment rond de RES en hoe de RES WestBrabant aankijkt tegen de voortgangsrapportage van de RES;
 • Via een animatie laten we u de hoofdlijnen zien van de concept RES West-Brabant;
 • Paneldiscussie over landschappelijke inpassing van grootschalige opwek en procesparticipatie rondom zonen wind. Aan de hand van stellingen gaan we met elkaar in gesprek. En vraag maar raak aan het panel via de chat;
 • We gaan uiteen in break-out rooms;
 • Gezamenlijke afsluiting.

Welkom door Andrew Harijgens

Harijgens, vertrekkend wethouder Bergen op Zoom en voormalig lid van de RES stuurgroep: “We liggen met elkaar goed op koers en benutten de extra tijd die er is om de RES 1.0 optimaal te maken. Met de MKBA warmte waar we het in het vorige werkatelier over hebben gehad, met de onderzoeken naar mogelijkheden voor innovatie waaronder energie-opslag, en we werken aan een slimme programmering van de projecten voor zon- en wind, vanwege de netinpassing.”

Er zijn 4 aandachtspunten die landelijk gesignaleerd worden. Andrew geeft antwoord op deze punten vanuit de Concept RES voor WestBrabant.

 • (1) De ruimtelijke inpassing en (2) de netimpact van zon en wind; onze regio heeft een goede balans van zon en wind en nauw samengewerkt met Enexis.
 • (3) De onderlinge afstemming van projecten tussen de regio’s; Binnen Brabant werken de regio’s met elkaar samen en zijn we op de hoogte van de inhoud van elkaars RES’en. En ook met Zeeland en regio Drechtsteden zijn er contacten. De RES van Drechtsteden is nog niet openbaar, maar dat houden we in de gaten.
 • (4) En draagvlak voor de plannen: De voorstellen die er nu liggen passen bij de voorkeuren van de regio, zowel van inwoners, van stakeholders als bestuurders. Uit alles wat we het afgelopen jaar hebben georganiseerd kwam dezelfde lijn naar voren. Deze zomer volgt nog een internetconsultatie.

Paneldiscussie

De aanwezigen werden gevraagd een aantal vragen in te vullen. Op de vraag 'Wie zou er met bewoners in gesprek moeten gaan over de RES', antwoordde 64% individuele gemeenten, 22% de RES-regio en 8% de lokale energiecooperaties. 

Een exacte verdeeldheid eens en oneens op de stelling 'Inpassing van zonne-energie en van windenergie zijn andere vraagtstukken en hebben een eigen vorm van participatie nodig. 

De vraag 'We hebben in de concept-RES een opgave voor zonne-energie per gemeente afgesproken. op dak en veld. Hoe moeten we deze verder uitwerken?' werd als volgt beantwoord: 66% vond met een samenhangend plan voor de regio, en 34% als iedere gemeente voor zich. 

Tot slot werd de stelling neergelegd: Zonneparken hebben alle potentie om gebieden extra kwaliteit te geven. 45% zegt 'Dat is helemaal hoe ik het zie', 34% zegt 'Klinkt mooi, maar ik weet niet hoe' en 21% zegt 'Je grijpt in en het wordt nooit meer zoals het was. 

Digitale uitslag poll

De tekst gaat verder onder het beeldverslag. 

 Titel: Hoge zandgronden. Afgebeeld een persoon die op een heuvel staat en zegt 'Hier is het nog warmer'

 

Titel: ruimtelijke inpassing. Afgebeeld: Persoon met een puzzelstukje in de vorm van een windmolen wil deze in het juiste vakje stoppen, naar een rondje en vierkantje.

 

Titel: opzoek naar warmte. Persoon in donkere omgeving houdt een vlammetje en vergrootglas voor zich

 

Twee personen in dierenhuiden staan bij een kampvuur. De ene zegt 'We weten nog niet precies hoe warmte werkt. De ander 'Dat moeten we nog onderzoeken'

 

Grote, lomp ogende mannen onderweg naar 'burgerparticipatie' snauwen tegen een oude vrouw 'opzouten, hoe heb jij niets te zoeken'

 

Oude man op een bankje kijkt naar een folder en zegt 'om dit te kunnen beoordelen heb ik gedetailleerde informatie nodig.

 

Aantal personen staan te turen naar een klein hoekje van een schilderij. Iemand achter hen zegt 'kijk nou toch eens naar het totaalplaatje'

 

Twee mensen zeggen tegen elkaar 'Zo'n zonneveld heeft toch geen landschappelijke kwaliteit?' 'Ik vind van niet'. Op de achtergrond staat zwart rokende kolencentrales.

 

Titel: participatie. Afgebeeld: Groep personen volgt huppelend een persoon met een windmolen als fluit en een zonnepaneel als hoed.

 

Vanachter stadmuren komt gevloek. Persoon bij zonnepanelen in een veld zegt 'niet boos worden, het is maar tijdelijk.'

 

personen zitten in hun achtertuin waar aan de andere kant van de schutting een enorme windmolen staat. De personen zeggen 'Ze hebben ons niets gevraagd.'

 

Een windmolen achter op een kar met een paar ervoor. Uit de verte klinkt 'Dit gaat te langzaam'

 

Twee schapen steken hun kop uit boven een veld zonnepanelen. Eén zegt 'zijn we verdwaald of hoort dit zo?'

 

Verslag Break-out rooms

Dit zijn de belangrijkste conclusies en opvallendheden per break-out sessie:

Landschap 1

Algemeen:

Mede door het gebruik van de Mural is er in korte tijd veel informatie opgehaald.

Inhoudelijk:

 • Positief meegedacht over de grote gebaren en de grote inpassingen.
 • Inpassing van zon was overwegend positief
 • Inpassing van wind riep vooral vragen op

Discussie:

 • Over het inpassen met telers, agrariërs
 • Minder discussie over ingrijpende grote gebaren.

Landschap 2

Algemeen:

 • Goede sessie en constructieve sessie en de Mural werkte goed en werd positief ontvangen. Aandachtspunten en aanbevelingen
 • Bedrijventerreinen: leg panelen op versteende gebieden, niet op het groen.
 • Pas op met pure gebieden, daar geen zonnepanelen
 • Wat wordt meegenomen uit deze sessie: hoe kunnen we meer water en biodiversiteit koppelen?

Participatie 1

Algemeen:

 • Gesprek over de uitersten bij gemeenten. Aan de ene kant bang om té veel te participeren (participatie moe) en aan de andere kant helemaal geen participatie. Boodschap is dat té veel participatie niet mogelijk is.

Aanbeveling:

 • Make it sexy, maak het aantrekkelijk, maak het oprecht.

Om over na te denken:

 • Hoe betrek je iedereen? En hoe geef je daar invulling aan? Hoe participeer je niet alleen, maar hoe activeer je mensen? Ook de mensen die je niet hoort.

Participatie 2

Aandachtspunten en aanbevelingen:

 • Stel geen heel vastomlijnd plan op, organiseer het organisch. Maak randvoorwaarden en blijf flexibel.
 • Voorkom tweestrijd tussen initiatiefnemers en deelnemers.
 • Abstractie vs. concrete projecten, mensen kunnen wel meepraten over abstracte onderdelen.
 • Tip: welke zorgen verwachten we over iets? Hebben we dan groepen gemist? Hebben we iedereen gehoord?
 • Input om meer met design thinking aan de slag te gaan (frame innovation) – kijk ook naar andere perspectieven en waarden en zorg dat de activiteitenmix een breed publiek aanspreekt.
 • https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/designthinking/resultaten


Vrije tafel

Besproken onderwerp: buffering en opslagcapaciteit.

Aandachtspunten & aanbevelingen:

 • Snelheid is geboden, urgentiebesef moet sneller.
 • Jongeren hebben onvoldoende urgentiebesef.
 • Coronasnelheid – wees voorbereid op zaken die ineens snel gaan (zoals Amercentrale die snel dicht zou kunnen gaan).
 • Kijk ook eens over de grens van de gemeenten
 • Werk samen met andere regio’s en gemeenten.
 • Bekijk het op iets grotere schaal.
 • Solidariteit: er is een wens, maar hoe kan dit optimaler? Durf tonen voor de uitruil van waarden en kwaliteiten.

 

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen