RES West-BrabantWij werken samen aan een duurzame toekomst met schone en betaalbare energie voor iedereen.

Bijeenkomst volksvertegenwoordigers 1 van 4

Begin

24-04-2019 om 00:00

Einde

25-04-2019 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Nieuwe Nobelaer, Etten-Leur

Op 24 april 2019 kwamen raadsleden en leden van het algemeen bestuur van de waterschappen samen om meer te weten te komen over de RES.

In de eerste regionale bijeenkomst lichtten we toe wat de RES is, wat we gaan doen en hoe de raden worden betrokken. “Deze bijeenkomsten zijn belangrijk, want zo leggen we de basis voor een duurzame toekomst voor Brabant,” zegt Greetje Bos, wethouder van gemeente Breda en voorzitter van de stuurgroep. “De energietransitie is niet iets technisch, het is vooral een sociale transitie.”

Persoon plakt een post-it op een vel papier

Wat wel en niet valt onder de RES

Als we samen tot een RES willen komen, is het goed om precies te weten wat wel en niet onder de RES valt. René Idema (projectleider RES2030 West-Brabant) licht dit tijdens deze bijeenkomst toe. Warmtevoorziening in huis, elektriciteit, grootschalige opwek, transportnetten en Energieopslag vallen onder de scope van de RES. Industrie, mobiliteit en landbouw hebben eigen klimaattafels en vallen daarom buiten de RES. Waarom is dat?

Victor van den Berg (Procesregisseur RES, waterschap Brabantse Delta) vertelt dat de RES gaat over de visie van gemeenten op duurzame opwek en ruimtebeslag. Het geeft helderheid in over waar grootschalige opwek wel en niet mag en hoe de warmtetransitie eruit ziet.

Een opgave voor de energieregio

Tot slot wordt er gesproken over de totale opgave voor de regio West-Brabant. De regio wil nog meer duurzame opgewekte energie realiseren om aan de doelstellingen te voldoen. De RES gaat over de beschikbaarheid van deze bronnen (en de zoekgebieden) en over de verdeling van de beschikbare warmte.

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen