RES West-BrabantWij werken samen aan een duurzame toekomst met schone en betaalbare energie voor iedereen.

Bijeenkomst volksvertegenwoordigers 2 van 4

Begin

05-06-2019 om 00:00

Einde

06-06-2019 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Op 5 juni 2019 kwamen raadsleden en leden van het algemeen bestuur van de waterschappen weer samen. De centrale vraag van de bijeenkomst was “Wat zijn de kansen, afwegingen en uitdagingen bij de ruimtelijke keuzes die op tafel liggen?”.

Na een toelichting op de processtappen door Victor van den Berg, volgt de presentatie van Ton Schuurmans van Enexis.

Er is tijdens deze presentatie volop gelegenheid om vragen te stellen en dit wordt dan ook gedaan. Enkele vragen waren:

  • Er zijn nu alleen windmolens en zonnepanelen in beeld. Worden ook andere opties bekeken?
  • Wordt er ook gekeken naar wegennetwerk als mogelijke warmtecollector (asfalt)
  • U heeft het over besparingen. Maar straks willen we allemaal onze auto opladen. Is daar rekening mee gehouden?

Spelen van de Serious Energy Game

Vervolgens spelen raadsleden de Serious Energy Game, waarmee ze met elkaar in gesprek te gaan over de ruimtelijke kant van opwek van duurzame energie. Hoe gaan we de opwek landschappelijk goed inpassen? Waar kunnen we allemaal rekening mee houden? De groep raadsleden en leden van de waterschappen hebben zich gemengd verdeeld over 7 tafels. Vijf tafels hadden een focus op elektriciteit en ruimte en 2 tafels hadden een focus op warmte.

Opbrengst van de bijeenkomst

Tijdens het spelen van de simulatie wordt er duidelijk welke principes er spelen bij het inpassen van duurzame energie. De informatie van verschillende tafels die wordt weergegeven is samengevoegd en opgedeeld in:

  • Ruimtelijke principes voor zon en wind
  • Voorwaarden
  • Afwegingen
  • Algemene opmerkingen

Deze opgehaalde informatie geeft mooi weer welke uitdagingen er vertaald moet worden in de RES.

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen