RES West-BrabantWij werken samen aan een duurzame toekomst met schone en betaalbare energie voor iedereen.

Terugblik Brabant Praat-inwonersdialoog voorjaar 2022

Begin

01-05-2022 om 00:00

Einde

02-05-2022 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Dit voorjaar vonden verschillende bijeenkomsten plaats van Brabant Praat, een initiatief van de energieregio West-Brabant. De uitkomsten van dit burgerpanel worden gebruikt in de Regionale Energiestrategie (RES) 2.0.

Kan ik zelf kiezen hoe ik mijn huis duurzaam ga verwarmen?

Is een warmtenet niet te koud in de winter?

Wie gaat de warmtetransitie betalen?

Allerlei vragen kwamen voorbij tijdens deze bijeenkomsten in februari en maart 2022. Inwoners gingen met elkaar in gesprek over haalbare en betaalbare duurzame warmte. De adviezen en ideeën uit deze bijeenkomsten worden gebruikt voor een eindrapport dat wordt aangeboden aan bestuurders en raadsleden in betrokken gemeenten. Een sfeerimpressie van de bijeenkomsten vind je op YouTube.

De feiten en cijfers op een rij

  • De bijeenkomsten vonden plaats in februari en maart 2022.
  • Thema: haalbare en betaalbare duurzame warmte.
  • Er werden in totaal 20.000 uitnodigingen verstuurd.
  • Na loting werd een diverse groep deelnemers geselecteerd.
  • Er waren 3 fysieke bijeenkomsten op verschillende locaties, namelijk Theather de Maagd in Bergen op Zoom, Fort Altena in Werkendam en STRND in Breda.
  • Er waren 2 online bijeenkomsten.
  • 1 Fysieke bijeenkomst kon helaas niet doorgaan. De aangemelde deelnemers werden uitgenodigd voor een van de overige bijeenkomsten.
  • In totaal hebben 97 personen deelgenomen.

Groep mensen in gesprek aan tafel

Wat is er allemaal besproken?

De opbrengsten van de bijeenkomsten worden nog geanalyseerd en op een later moment gedeeld. We willen alvast wat eerste signalen delen, die door deelnemers genoemd werden:

Gehoord en begrepen

De deelnemers vonden het fijn om betrokken te worden bij het vraagstuk duurzame warmte in de regio. Een aantal van hen gaf aan, zich gehoord en begrepen te voelen.

Technische mogelijkheden


Daarentegen waren er ook deelnemers met veel kennis over technische mogelijkheden en die daarover van gedachten wilden wisselen. Voor een diepgaander gesprek over deze mogelijkheden was in deze opzet helaas geen ruimte.

Meer informatie en keuzeruimte voor huurders

Er was behoefte aan meer specifieke informatie voor huurders: welke stappen kun je zetten, als je afhankelijk bent van een woningcorporatie, particuliere huurder, of Vereniging van Eigenaren? Daarnaast was er behoefte aan keuzeruimte of invloed op verduurzaming van gehuurde woningen.

Minder keuzemogelijkheden voor woningeigenaren

Woningeigenaren gaven aan, dat de keuzemogelijkheden soms juist te groot zijn en te veel kennis vereisen. Hierdoor weet men niet goed wat ween juiste keuze is en wie er een onafhankelijk en betrouwbaar advies geeft.

Roep om betrouwbare informatie en betrouwbare systemen

Er was een roep om betrouwbare en duidelijke informatie over de overstap van aardgas naar schone energie vanuit gemeenten naar inwoners toe. Maar ook: behoefte aan een betrouwbaar systeem voor duurzame warmte.

Solidariteit

Er was een grote mate van solidariteit onder de deelnemers: dus wanneer deelnemers merken dat hun keuze ongustig uitpakt voor anderen, zijn zij bereid over te stappen op een collectief systeem. Het maatschappelijk belang werd belangrijker gevonden dan keuzevrijheid.

Diversiteit

Alhoewel er een diverse groep deelnemers in gesprek is geweest met elkaar, waren het wel allemaal mensen die iets met het thema leken te hebben. Niet iedereen vond de aanpak van klimaatverandering even belangrijk, maar de meesten deelnemers vonden wel dat er iets moest veranderen in de energievoorziening.

Wat gebeurt er met alle informatie uit de bijeenkomsten?

Alle informatie uit de bijeenkomsten komt uiteindelijk in een eindrapport dat wordt aangeboden aan de bestuurders en de raadsleden in de betrokken gemeenten. Het eindrapport vormt mede de basis voor de vervolgbesluiten die over de duurzame warmtevoorziening van de toekomst zullen worden genomen in West-Brabant. Naar verwachting komt dit eindrapport in juni 2022 beschikbaar.

Dit najaar nemen de wethouders in de regio besluiten over wat er in de RES 2.0 komt te staan, daar maken de adviezen een onderdeel van uit. In het voorjaar van 2023 wordt hier door de gemeenteraad van jouw gemeente over besloten. Dat duurt nog even, deze gesprekken zijn echt de start voor het werken aan de RES 2.0.

In juni, juli en september 2022 gaan we aan de slag met het burgerforum. Hiervoor worden 10.000 uitnodigingen gestuurd naar willekeurige adressen in de regio. Deze 35 deelnemers komen vijf keer op dezelfde locatie bij elkaar en gaan in gesprek over de verdeling van duurzame opwek van energie in de regio.

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen