RES West-BrabantWij werken samen aan een duurzame toekomst met schone en betaalbare energie voor iedereen.

Terugblik Brabant Praat-burgerforum zomer 2022

Begin

26-09-2022 om 00:00

Einde

27-09-2022 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Tijdens dit burgerforum gingen inwoners uit West-Brabant met elkaar in gesprek over duurzame energiebronnen in de regio.

Op maandag 26 september vond de vijfde bijeenkomst van het burgerforum in de regio West-Brabant plaats. Tijdens dit burgerforum gaan inwoners uit West-Brabant met elkaar in gesprek over duurzame energiebronnen in de regio. Deze bijeenkomst was de laatste in een reeks van totaal vijf bijeenkomsten die plaatsvinden in juni, juli en september. Aan deze bijeenkomst namen 28 inwoners deel en vond plaats van 17.30 tot 21.30 in het Turfschip in Etten-Leur.

Het burgerforum wordt georganiseerd door de RES-regio West-Brabant. 

Terugblik

Aan het begin van de avond vroeg de dagvoorzitter Jonneke Stans of de deelnemers vinden dat ze met de adviezen die er nu liggen voldoende antwoord geven op de centrale vraag van het burgerforum. Dit werd met stembriefjes gepeild. Het merendeel stemde groen, oftewel: we zijn al een eind met elkaar!

Wist je dat het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie het burgerforum heeft gevolgd en hierover met Jonneke in gesprek ging? Lees hier de blogs die zijn verschenen!

Reflectie vanuit programmateam

Daarna stelde Jonneke deelnemers de vraag of zij geïnteresseerd waren in reflectie vanuit het programmateam. Er werd massaal vóór gestemd. Vanuit het procesteam lichtte Victor van den Berg (programmamanager op dat moment) toe wat hem opviel aan de adviezen. Dit waren waardevolle punten om mee te nemen tijdens de avond.

Aanscherpen adviezen

Vervolgens werd via een Mentimeter geïnventariseerd welke onderwerpen volgens de deelnemers nog ontbreken bij de vijf thema’s: energiebronnen, energieopslag, landschappelijke inpassing, betrekken van inwoners en energietransitie algemeen. Het ging hierbij om het zoeken naar wat er gezamenlijk nog wordt gemist en niet om de ‘brainstorm’ opnieuw te starten.

Hierna ging de groep aan de slag met het aanscherpen van de adviezen. Daarnaast maakten zij nieuwe adviezen op basis van de brainstorm per tafel. De tafelbegeleiders begeleidden dit gesprek.

Thema’s en gespreksbegeleiders:

  1. Energiebronnen (Marieke Wijnands, Waterschap Brabantse Delta)
  2. Energienet en opslag (Ricardo Vos, Waterschap Brabantse Delta)
  3. Landschappelijke inpassing (Anneke van Omme, Gemeente Oosterhout)
  4. Betrekken van inwoners (Stefanie Hermens, Waterschap Brabantse Delta )
  5. Energietransitie algemeen – open tafel (Leo Santbergen, Waterschap Brabantse Delta)

 

Delen en laatste check adviezen

Hierna werden deelnemers expliciet uitgenodigd om op zoek te gaan naar andersdenkenden over een bepaald advies. Veel adviezen hadden namelijk bijna genoeg stemmen, dus op afstand zijn het wellicht kleine verschillen om te overbruggen. Zo werd samen onderzocht hoe het advies nog sterker kan worden, als laatste check op de adviezen.

 

Stemmen en definitieve adviezen

Aan het begin van de avond werd vastgesteld hoeveel stemmen nodig waren om een advies aan te nemen (75%). Deze stemming werd gedaan met groene en rode stembriefjes. Als het merendeel vóór een advies stemde werd het aangenomen en anders viel het definitief af.

 

Afronding

Na deze drie delen was het tijd om af te sluiten. Jonneke blikte met de deelnemers terug op  de avond en op het vervolg. Op 9 november worden de adviezen aangeboden aan de stuurgroep. Dit zijn afgevaardigden uit de regio, onder andere wethouders uit verschillende gemeenten. De deelnemers werden van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De avond werd afgesloten met een feestelijk drankje, om te proosten op een geslaagd proces en waardevolle opbrengsten!

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen