RES West-BrabantWij werken samen aan een duurzame toekomst met schone en betaalbare energie voor iedereen.

Stroom

In de regionale energiestrategie gaat het over het duurzaam opwekken van stroom. Maar hoeveel stroom wordt er eigenlijk gebruikt in West-Brabant? En hoeveel duurzame stroom wekken we nu al op?

Het energieverbruik in de regio

In 2022 werd er in de regio ongeveer 5,5 terawattuur (TWh) aan stroom gebruikt. Dat is ongeveer 5% van de stroom die in het hele land wordt gebruikt.

In de komende jaren zullen we meer stroom gaan gebruiken. We hebben steeds meer elektrische apparaten, meer elektrische auto’s en gaan vaker koken op inductie. We verwachten dat er in het jaar 2050 minimaal 6,5 TWh aan stroom nodig is.

Nog meer duurzame energie opwekken

Het is niet nodig om alle stroom die we nodig hebben zelf in de regio op te wekken. Voor een deel kunnen we de stroom gebruiken die met de windparken op zee wordt geproduceerd.

In West-Brabant wekken we nu 1,3 TWh op. Er liggen al plannen klaar voor nog eens 0,6 TWh. Het doel is om in 2030 minimaal 2 TWh stroom op te wekken met windmolens en zonnepanelen.

Het stroomnet

De plannen uit de RES zorgen ervoor dat ons energienet voor gas, elektriciteit en warmte in korte tijd flink verandert. Om energie voor iedereen beschikbaar te houden moeten de energienetten uitgebreid en aangepast worden.

De aanpassingen kosten geld en nemen ruimte in. Er zijn meer gespecialiseerde mensen nodig die dit werk kunnen doen. En er moet rekening gehouden worden met wat inwoners en bedrijven willen. Een flinke klus dus, waarbij veel mensen samen moeten werken.

In deze video leer je meer over hoe het zit:

Warmte

In West-Brabant wordt vijf keer meer warmte verbruikt dan stroom. Warmte om onze huizen, andere gebouwen en water mee te verwarmen. Hiervoor worden vooral fossiele brandstoffen gebruikt, zoals aardgas.

Lees meer over warmte.

 

Factsheets NP RES Opslag van elektriciteit

Decoratief. Opgemaakte voorkant van het document.

De rol van opslag

CE Delft maakte een factsheet over de rol van opslag van elektriciteit. Welke technologieën zijn er? Welke rol spelen zij in het energiesysteem? Welke mogelijkheden biedt het wel, en juist niet? De factsheet geeft objectieve antwoorden.

Bekijk de factsheet

Decoratief. Opgemaakte voorkant van het document.

Overzicht technologieën

CE Delft maakte een objectief overzicht van de inzet van technologieën. Je krijgt meer informatie over begrippen, een handzaam overzicht met relevante kengetallen per technologie en meer informatie en bronnen voor verdieping. 

Bekijk de factsheet

 

 

Veelgestelde vragen over elektriciteit en de RES: 

In de RES 1.0 zetten we vol in op het energie opwekken via zon op dak. Dat betekent dat er vooral veel zonnepanelen op daken bij gaan komen. Bij 8 gemeenten zijn er plan voor zonnevelden, die dan goed in het landschap moeten passen. We wekken al veel energie op via wind. Er staan nu 130 windmolens in onze regio en tot 2030 komen daar zo’n 10 molens bij.

Er is in elke gemeente een Transitievisie Warmte opgesteld. Dat is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Op basis hiervan maakt iedere gemeente gedetailleerdere plannen per wijk. Op momenten dat het voor jou logisch is, kun je natuurlijk alvast je woning verbeteren. Vaak is isoleren een goede eerste stap. Gemeenten hebben ook regelingen om je te ondersteunen bij het verduurzamen van je woning.

Deze verantwoordelijkheid wordt bij de initiatiefnemer neergelegd bij het afgeven van de vergunning. Aandachtspunt hierbij is dat er soms ook groenstroken, wandelroutes, water of stukjes bos worden gerealiseerd bij windturbines of zoonneparken, die we graag willen behouden als de windturbines of zonnepanelen na bijvoorbeeld 25 jaar weer verdwijnen. Hoe we dit goed willen regelen stemmen we nog af met de provincie.

Nee, de opgave voor de RES richt zich op productie van duurzame energie in de periode 2020-2030 in de regio. Het zoeken van plekken voor mogelijke nieuwe kernenergiecentrales is een zaak van de landelijke overheid. Een kerncentrale kan ook pas ruim na 2030 stroom leveren.

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.